,,Educația este cea mai puternică armă, pe care o poți
folosi, pentru a schimba lumea.”

Nelson Mandela

Olimpiadă Limba Engleză 2019

Olimpiadă Română 2018

Înscrieri Clasa Pregătitoare 2018/2019

inscriere

Bine aţi venit pe pagina Şcolii Gimnaziale ,,Ion Creangă” Suceava!

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava  este o unitate de învăţământ general obligatoriu de stat,  subordonată Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă” Suceava  îşi desfăşoară activitatea în clădirea aparţinând domeniului public local Suceava şi este administrată şi finanţată de Primăria Municipiului Suceava.

Viziunea școlii

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava este  un mediu democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare elev. Angajarea, înalta calitate şi  performanţa sunt esenţiale   în oferta serviciilor educaţionale, implicând un dialog deschis, permanent cu partenerii educaţionali – elevi implicaţi şi responsabili, profesori competenţi  şi deschişi provocărilor şi părinţi interesaţi de  o educaţie autentică sprijinită pe valori umane.

Noutăți

Sala de sport

Sala de sport - Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava

Serbare

Serbare - Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava

Târg de primăvară

Târg de primavară - Școala Gimnaziala Ion Creangă Suceava

Activități Eco

Activități Ecologizare - Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava

Misiunea noastră

Misiunea şcolii noastre  este realizarea la înalte cote calitative a unei  educaţii de bază a elevilor,  fundamentată pe o cultură generală vastă, astfel încât aceasta să constituie  reper  activ al unei educaţii permanente.

Punând accent pe dezvoltarea şi formarea continuă a resursei umane, prin oferta educaţională, în colaborare cu părinţii şi partenerii sociali implicaţi în educaţie, urmărim formarea unor elevi responsabili, creativi, dinamici, flexibili, entuziaşti,  capabili să-şi gestioneze eficient resursele personale, materiale şi spirituale, să aprecieze cultura, frumosul, binele şi să discearnă adevăratele valori.

Misiunea este fundamentată pe valorile Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă”:

  • responsabilitate;
  • creativitate;
  • perseverenţă;
  • respectul faţă de natură şi mediu;
  • comunicare asertivă;
  • toleranţă;
  • respect faţă de tradiţiile locale şi valorile europene.

Țintele strategice

T1. Prevenirea eşecului şcolar, creşterea performanţelor elevilor şi includerea lor într-o formă superioară de şcolarizare;

T2. Formarea continuă a personalului didactic al instituţiei – condiţie esenţială în realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate;

T3. Dezvoltarea parteneriatelor şi promovarea şcolii în comunitate;

T4. Modernizarea şi îmbunătăţirea bazei didactico-materiale.