Baza materială

Sală de sport

Sala de sport - Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava

Bibliotecă

Bibliotecă - Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava

Sală festivități

Sală festivități - Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava

Lab. Informatică

Laborator Informatică - Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava

Lab. Fizică

Laborator Fizică - Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava

Lab. Biologie

Laborator Biologie - Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava