Oferta educațională

Niveluri educaţionale: primar (clasele P – IV) şi gimnazial (clasele V-VIII)
Forma de învăţământ: învăţământ de zi
Oferta educaţională include:

 • activităţi/discipline academice şi sportive în cadrul curriculumului la decizia şcolii;
 • activităţi extracurriculare pentru formarea unor competenţe avansate şi susţinerea performanţei înalte;
 • activităţi extraşcolare: concursuri şi competiţii, activităţi culturale, artistice, sportive şi recreative, etc.

Clase, elevi, profesori, personal

 

În anul şcolar 2015/2016:

 • 45 de clase – 27 clase de nivel primar şi 18 clase de nivel gimnazial;
 • 1.254 elevi – 764 la nivel primar şi 490 la nivel gimnazial;
 • 62 de cadre didactice dintre care:
  • 53 cu gradul didactic I, 7 cu gradul didactic II şi 2 cu definitivat
  • 8 angajaţi în funcţii didactice auxiliare;
  • 11 angajaţi pe funcţii nedidactice;