Bine aţi venit pe pagina Şcolii Gimnaziale

 

,,Ion Creangă” Suceava!

 

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava este o unitate de învăţământ general obligatoriu de stat, subordonată Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă” Suceava îşi desfăşoară activitatea în clădirea aparţinând domeniului public local Suceava şi este administrată şi finanţată de Primăria Municipiului Suceava.

 

Viziunea școlii

 

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava este un mediu democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare elev. Angajarea, înalta calitate şi performanţa sunt esenţiale în oferta serviciilor educaţionale, implicând un dialog deschis, permanent cu partenerii educaţionali – elevi implicaţi şi responsabili, profesori competenţi şi deschişi provocărilor şi părinţi interesaţi de o educaţie autentică sprijinită pe valori umane.

Noutăți

 • Cerere tip contestatii Bac 2020
 • Contestațiile se depun în intervalul orar 14.00-20.00 la sala comisiei sau online prin email la creangabac@gmail.com.
  Pentru contestații este nevoie de:
  – Cerere completata si scanata
  – Copie CI

REZULTATE

PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI

Misiunea noastră

 

Misiunea şcolii noastre este realizarea la înalte cote calitative a unei educaţii de bază a elevilor, fundamentată pe o cultură generală vastă, astfel încât aceasta să constituie reper activ al unei educaţii permanente.

Punând accent pe dezvoltarea şi formarea continuă a resursei umane, prin oferta educaţională, în colaborare cu părinţii şi partenerii sociali implicaţi în educaţie, urmărim formarea unor elevi responsabili, creativi, dinamici, flexibili, entuziaşti, capabili să-şi gestioneze eficient resursele personale, materiale şi spirituale, să aprecieze cultura, frumosul, binele şi să discearnă adevăratele valori.

 

Misiunea este fundamentată pe valorile Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă”:

 • responsabilitate
 • creativitate
 • perseverenţă
 • respectul faţă de natură şi mediu
 • comunicare asertivă
 • toleranţă
 • respect faţă de tradiţiile locale şi valorile europene

Țintele strategice

 

 • Prevenirea eşecului şcolar, creşterea performanţelor elevilor şi includerea lor într-o formă superioară de şcolarizare
 • Formarea continuă a personalului didactic al instituţiei – condiţie esenţială în realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate;
 • Dezvoltarea parteneriatelor şi promovarea şcolii în comunitate;
 • Modernizarea şi îmbunătăţirea bazei didactico-materiale.

INFORMAȚII