Bine aţi venit pe pagina Şcolii Gimnaziale

,,Ion Creangă” Suceava!

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava este o unitate de învăţământ general obligatoriu de stat, subordonată Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă” Suceava îşi desfăşoară activitatea în clădirea aparţinând domeniului public local Suceava şi este administrată şi finanţată de Primăria Municipiului Suceava.

 

ANUNȚ ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2023-2024

Înscrierile încep în data de 3 mai 2023.
Copiii care împlinesc 6 ani până la 1 septembrie, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare.
Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 pot fi înscriși în clasa pregătitoare în următoarele condiţii:
• dacă au frecventat grădinița, pe bază de recomandare;
• dacă nu au frecventat grădinița sau vin din străinătate – în baza evaluării CJRAE
(5-26 aprilie 2023)

Metodologie înscriere Clasa Pregătitoare

Condiții specifice pentru înscriere în clasa pregătitoare 2023-2024

Calendar înscriere

CJRAE evaluare psihosomatică clasa pregătitoare 2023-2024

Acte necesare

Cerere – tip de înscriere

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Declarație pe propria răspundere

ANUNȚ

În data de 5 noiembrie 2021, 61 de angajați ai Școlii Gimnaziale “Ion Creangă” Suceava sunt vaccinați, ceea ce reprezintă 67,77% din numărul total al salariaților.

ANUNȚ

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ŞCOLAR 2021 – 2022 SE VA DESFĂŞURA ÎN ZIUA DE LUNI, 13.09.2021, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

8,30 – CLASELE PREGĂTITOARE;
9,30 – CLASELE  I – IV;
11,00 – CLASELE V – VIII

DIRECTOR,
Prof. dr. LUMINIȚA  MARTINIUC

Concursul de poezie „Cuvintele vindecă”

Editura educațională internațională Twinkl organizează Concursul de poezie „Cuvintele vindecă”, pentru a marca „Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală” și „Ziua Internațională a Siguranței pe Internet”. Concursul este deschis tuturor școlilor primare și gimnaziale, precum și liceelor, iar temele abordate sunt nonviolență, prietenie, fraternitate și respect. Pentru înscriere și detalii vizitați pagina concursului.

Viziunea școlii

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava este un mediu democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare elev. Angajarea, înalta calitate şi performanţa sunt esenţiale în oferta serviciilor educaţionale, implicând un dialog deschis, permanent cu partenerii educaţionali – elevi implicaţi şi responsabili, profesori competenţi şi deschişi provocărilor şi părinţi interesaţi de o educaţie autentică sprijinită pe valori umane.

Noutăți

PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI

Să-l iubim pe Eminescu!

Serbare

Târg de primăvară

Activități Eco

Misiunea noastră

Misiunea şcolii noastre este realizarea la înalte cote calitative a unei educaţii de bază a elevilor, fundamentată pe o cultură generală vastă, astfel încât aceasta să constituie reper activ al unei educaţii permanente.

Punând accent pe dezvoltarea şi formarea continuă a resursei umane, prin oferta educaţională, în colaborare cu părinţii şi partenerii sociali implicaţi în educaţie, urmărim formarea unor elevi responsabili, creativi, dinamici, flexibili, entuziaşti, capabili să-şi gestioneze eficient resursele personale, materiale şi spirituale, să aprecieze cultura, frumosul, binele şi să discearnă adevăratele valori.

Misiunea este fundamentată pe valorile Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă”:

 • responsabilitate
 • creativitate
 • perseverenţă
 • respectul faţă de natură şi mediu
 • comunicare asertivă
 • toleranţă
 • respect faţă de tradiţiile locale şi valorile europene

Țintele strategice

 • Prevenirea eşecului şcolar, creşterea performanţelor elevilor şi includerea lor într-o formă superioară de şcolarizare
 • Formarea continuă a personalului didactic al instituţiei – condiţie esenţială în realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate;
 • Dezvoltarea parteneriatelor şi promovarea şcolii în comunitate;
 • Modernizarea şi îmbunătăţirea bazei didactico-materiale.

INFORMAȚII