Rezumat proiect

OBIECTIVE

O1: Asigurarea de șanse egale și optimizarea procesului de incluziune școlară a copiilor aflați în situații de risc școlar- copii cu CES, cu probleme de adaptare/readaptare, copii proveniți

din medii defavorizate

Apreciem că putem implica în anul I un număr de 50 de elevi, ținând cont de numărul profesorilor care doresc șă se implice în program și pentru a seta un nivel realist al așteptărilor noastre. Anii II -V Numărul beneficiarilor: 60; personal implicat: 15.

Anii II -V Numărul beneficiarilor: 60; personal implicat:15

O2: Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice de a gestiona situațiile de bullying

Numărul estimat de cursanţi este 21, pentru început. Numărul estimat de personal este fluctuant funcţie de specialiştii cooptaţi de la diverse instituţii: IJP, ISJ, CJRAE, Judecătoria Suceava.

O3: Dezvoltarea unui ecosistem de educație digitală care să favorizeze incluziunea și dezvoltarea durabilă a personalității individuale și colective

În școala noastră există 50 de elevi cu cerințe educaționale speciale, care vor fi luați în considerare în primul rând în atingerea acestui obiectiv, care provin din familii dezavantajate și care vor avea prioritate. Vor fi implicați 10 profesori.

O4: Dezvoltarea competenţelor digitale în rândul elevilor şi cadrelor didactice

În primul an vor fi incluse în activități 2 clase de elevi de nivel primar și 2 cadre didactice, iar în următorii ani, activitățile se vor extinde, astfel încât să putem cuprinde măcar câte o clasă pe fiecare nivel de învățare și 20 de profesori.

O5: Realizarea educației pentru mediu ca un exercițiu al cetățeniei active prin formarea unui comportament individual responsabil; menținerea unor standarde ridicate de calitate a sănătății în școală

Se vor implica în primul an de activitate un număr de 20 de elevi și 3 profesori. Vom adăuga, în funcție de cerințe, măcar câte 20 de elevi în fiecare an și 1 profesor.

O6: Consolidarea și eficientizarea aptitudinilor de parenting prin implicarea părinților copiilor aflați în situații vulnerabile în activități de educație parentală, abordate integrat și inovativ

Numărul estimat de elevi este de 40 în primul an. Numărul de personal: 15, în funcție de specialiștii cooptați în proiect (IȘJ, CJRAE, USV, consilier școlar etc). Acest număr va crește gradual, în funcție și de rezultatele obținute, de impactul în comunitate; nu ne propunem cifre

ambițioase, din dorința de a presta muncă de calitate. Numărul de personal: 15, în funcție de specialiștii cooptați în proiect (IȘJ, CJRAE, USV, consilier școlar etc).

O7: Sensibilizarea elevilor școlii în legătură cu necesitatea economisirii şi protejării calităţii apei

Numărul estimat de participanți este 110. În mobilități vor participa câte 5-6 elevi (în funcție de costuri) și 1-2 profesori, iar la întâlnirile pe care le vom găzdui vor participa cel puțin 80 de copii și 10 profesori. Numărul estimat de furnizori de formare este fluctuant, în funcție de tematica abordată și de experții colaboratori