Mobilitate Spania

27.02.2023 – 7.03.2023

• Luni, 27 februarie

Mă bucur să vă cunosc! Participarea la gala de deschidere a proiectului și la activități de promovare a proiectului cu părțile interesate, părinți, studenți, mass-media locală și participanți. Prezentarea elevilor români și prezentare despre caracteristicile tipice ale produselor și despre școala românească.

• Marți, 28 februarie

Școala ta, școala mea: Cunoașterea școlii spaniole partenere, participare la cursuri, discuții cu elevii spanioli despre lecții, note, teme, timp liber, sport. Meci de fotbal.

• Miercuri, 1 martie

Impactul schimbărilor climatice asupra sănătății umane: Elevii vor învăța subiecte cheie legate de schimbările climatice ale alimentelor și apei. Elevii vor folosi imaginile clipart despre încălzirea globală pe bloguri și TwinSpace. Elevii vor dobândi abilități de bază de alfabetizare și conștientizare cu privire la alfabetizarea climatică și vor învăța impactul schimbărilor climatice asupra sănătății umane. Elevii vor dobândi capacitatea de a produce soluții durabile cu gândire critică și abilități de rezolvare a problemelor la probleme globale. Schimbul reciproc de informații și schimbul de bune practici între profesori le vor spori competențele profesionale.

Elevii și profesorii spanioli primesc „mărțișoare” de la români. Elevii explică semnificația acestuia.

• Joi, 2 martie

Puncte de vedere. Ateliere, prezentări, discuții despre:

– Bullying: motive, abordare, metode de prevenire.

– Egalitatea de șanse și optimizarea procesului de incluziune școlară a copiilor aflați în risc școlar – copii cu Cerințe Educaționale Speciale, cu probleme de adaptare.

– Îmbunătățirea abilităților profesorilor de a gestiona situațiile de bullying.

• Vineri, 3 martie

5 R: Reducere-Reparare-Reutilizare-Reciclare-Reimaginare: Stilul de viață ecologic. Educația pentru mediu ca exercițiu de cetățenie activă prin formarea unui comportament individual responsabil

– Creare afișe despre conservarea resurselor, menținerea apei curate, reducerea consumului de energie și a deșeurilor.

– Atelier: Nu cumpărați! Reparați, reutilizați, reciclați, reimaginați.

• Sâmbătă, 4 martie Vizitarea insulei

• Duminică, 5 martie Loro Park, cel mai mare și mai interesant parc zoologic

•  Luni, 6 martie

Ateliere, prezentări, discuții:

– Integrarea TIC în lecții – table interactive, tablete, telefoane.

– Cât de mult sunt implicați părinții în viața școlară? Consolidarea și eficientizarea abilităților parentale prin implicarea părinților copiilor aflați în situații vulnerabile în activități de educație parentală, abordate într-o manieră integrată și inovatoare

Ceremonia de certificare pentru participanți.

Întâlnire de evaluare și progres

PROFESORI ÎNSOȚITORI
 Câmpan Georgeta
 Mihalache Iuliana
 Beligan Ionuț 

PARTICIPANȚI

Axente Anastasia Teodora

Dămian Tudor

Dănilă Ana Daria

Dorobăț Maria Alexia

Ivan Nectarie Ciprian

Lupchian Elisa Maria

Mihalciuc Rareș

Popa Răzvan Ioan

Rebenciuc Iustin Teodor

Sandu Beatrice Iulia

Ungureanu Ioan Alexandru

Ursan Teodora