Activități de Ecologizare

Împreună pentru curățenia orașului

 

Elevii Școlii Gimnaziale ,, Ion Creangă” Suceava, împreună cu cadrele didactice au participat la o activitate de curățenie în cartierul Obcini.

Activitatea a fost coordonată de Primăria Suceava, care a asigurat materialele necesare derulării acestui tip de activitate. Am colaborat cu Asociația de locatari Nr.14, care ne-a sprijinit în acțiunea de ecologizare .

Considerăm că stă în puterea noastră, a tuturor, să facem în aşa fel încât oraşul nostru să merite statutul de oraş european .

Potenţialul educativ al programului Eco-Şcoala , prin caracterul său , contribuie la educarea copiilor , formându-i ca aliați al naturii . Îmbunătăţirea mediului ambiant din şcoală, cartier, oraș, creşterea conştiinţei în cadrul comunităţii şcolare privind mediul înconjurător , activitățile practice derulate contribuie din plin la educarea elevilor. Programul Eco-Școala vizează stimularea respectului față de natură, formarea de convingeri , obişnuinţe şi deprinderi de conduită ca viitori cetăţeni, oferindu-le elevilor prilejul de a reflecta asupra atitudinii pe care trebuie să o aibă faţă de natură.

Cultivarea spiritului gospodăresc, respectul față de cei din jur și educația pentru mediul în care trăiesc au fost câteva din obiectivele vizate cu ocazia acestei activități.

În pregătirea acestei acțiuni elevii au discutat despre importanța păstrării mediului , despre comportamentul tuturor cetățenilor referitor la curățenia orașului și la implicarea instituțiilor în acest domeniu. Teoretic toți știm cum să ne comportăm, dar realitatea ne-a dovedit că mai avem mult de lucrat în privința protecției mediului, de aceea vom continua derularea activităţilor cu caracter ecologic.

Atitudinea civică de care aceștia au dat dovadă arată că le pasă de aspectul cartierului și al orașului în care trăiesc și doresc să-și aducă aportul la protejarea mediului.