Informații pentru părinți

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 

  • Formular de înscriere, care va fi procurat de la secretariatul şcolii;
  • Copie după certificatul de naştere al copilului;
  • Copii după buletinele de identitate ale părinţilor;
  • Adeverinţă cu vaccinările copilului (de la medicul de familie);
  • Un dosar.