Înscrieri în clasa pregătitoare 2021-2022

Preg

Înscrieri la clasa pregătitoare
An școlar 2021-2022

 

Documente necesare înscrierii:

-cerere tip;

-copie certificat de naștere copil;

-copie a cărții de identitate a părintelui
care face înscrierea;

-hotărâre judecătorească definitivă, în cazul
părinților divorțați;

-adeverință cu vaccinările elevului și mențiunea:
”Apt pentru școală”;

-recomandare de înscriere de la grădiniță
pentru copiii care nu au împlinit 6 ani;

-evaluare CJRAE, pentru copiii care nu au
frecventat grădinița
sau care s-au întors din străinătate;

-un dosar

 

Vă așteptăm cu drag!

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  • cerere tip;
  • copie certificat de naștere copil;
  • copie a cărții de identitate a părintelui
    care face înscrierea;
  • hotărâre judecătorească definitivă, în cazul părinților divorțați;
  • adeverință cu vaccinările elevului și mențiunea: ”Apt pentru școală”;
  • recomandare de înscriere de la grădiniță pentru copiii care nu au împlinit 6 ani;
  • evaluare CJRAE, pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate;
  • un dosar.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Criterii specifice de departajare în vederea înscrierii
copiilor în învățământul primar
aprobate în Consiliul de Administratie al Şcolii gimnaziale "Ion Creangă"
Suceava din data de 11.03.2021


CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2021-2022