Istoric

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava este una din cele mai noi instituţii de învăţământ apărute în peisajul local. „Actul de naştere” al şcolii datează din 1 septembrie 1994. Cu toate acestea, în scurt timp a câştigat un loc de frunte între celelalte instituţii de învăţământ. Şcoala a funcţionat în primul ei an cu 43 de învăţători şi 12 profesori. În anul şcolar 1999-2000, în şcoală funcţionau 133 de cadre didactice, învăţau 3256 de elevi, în 98 de clase.

 

Prestigiul şcolii se bazează, în primul rând, pe resursele umane şi materiale, pe un management de calitate. Cadrele didactice competente, într-o continuă perfecţionare, sunt în proporţie covârşitoare deţinătoare a gradului didactic I. Instituţia funcţionează cu peste 36 săli de clasă, numeroase cabinete, laboratoare, ateliere, sală de sport, sală de şedinţe.

 

Performanţele şcolare nu au întârziat să apară. Şcoala „Ion Creangă” a obţinut, ani la rând, locul I sau II la capacitate, testarea naţională, locuri fruntaşe la Olimpiadele şi concursurile şcolare. Rezultatele notabile nu ar fi fost posibile fără o bună colaborare cu comunitatea locală – autorităţi, O.N.G.-uri, Comitetul reprezentativ al părinţilor.

Misiunea şcolii noastre este realizarea la înalte cote calitative a unei educaţii de bază a elevilor, fundamentată pe o cultură generală vastă, astfel încât aceasta să constituie reper activ al unei educaţii permanente.

 

Prima Eco-şcoală din România, Şcoala „Ion Creangă” îşi serbează ziua, în fiecare an, pe 1 martie, într-o atmosferă de speranţă, renaştere, toleranţă.