Oferta educațională

Niveluri educaţionale: primar (clasele P – IV) şi gimnazial (clasele V-VIII)

Forma de învăţământ: învăţământ de zi

 

Oferta educaţională include:

  • activităţi/discipline academice şi sportive în cadrul curriculumului la decizia şcolii;
  • activităţi extracurriculare pentru formarea unor competenţe avansate şi susţinerea performanţei înalte;
  • activităţi extraşcolare: concursuri şi competiţii, activităţi culturale, artistice, sportive şi recreative, etc.

Clase, elevi, profesori, personal :

 

În anul şcolar 2018-2019:

  • 48 de clase – 27 clase de nivel primar şi 21 clase de nivel gimnazial;
  • 1.404 elevi;
  • 55 cadre didactice titulare;
  • 3 cadre didactice detașate;
  • 5 suplinitori.